Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Sistem Info Česta Pitanja
 Često Postavljana Pitanja O Crom Alternativnoj Valuti
 

Kako Je Sustav Crom Pošten, Stabilan I Održiv?

Crom Alternativna Valuta nije "novac - dug" koji u trenutku izdavanja pripada nekakvoj privatnoj pravnoj fikciji, Crom Alternativna Vrijednost u trenutku stvaranja pripada cijeloj Crom Zajednici kao "novac - imovina". Budući da je opticaju vlasništvo nosioca, Crom Etički Novac je istovremeno i kolektivno i individualno dobro. Kroz Mjenjačnicu Novca svako se može opskrbiti alternativnom valutom, a kroz Crom Beskamatne Kredite svi imaju ravnopravan pristup novcu.

Sustav Alternativne Valute Crom je suvereni sustav za procjenu vrijednosti razmjenu kojem je pokriće ono što u njemu cirkulira - stvarne vrijednosti, a funkcionira tako da u njemu totalna financijska bilanca nikad nije iznos manji od nule. U aktualnom globalnom monetarnom sustavu sav se novac izdaje kao dug. Zbog kamata kojima je taj dug opterećen, totalni saldo spomenutog novčanog sustava je od samog početka negativan jer je totalni dug uvijek veći od izdanog duga i zato ga je nemoguće vratiti. Na taj način, vlasnik monopoliziranog sustava za izdavanje i distribuciju novca, tijekom vremena neizbježno postaje i vlasnik sveukupne stvarne imovine kojom sudionici raspolažu. Novac koji se izdaje kroz Crom Mjenjačnicu Novca, u Sustav Alternativne Valute Crom ulazi kao matematički plus; a novac izdan kao Crom Beskamatni Kredit predstavlja matematičku nulu - kako kamate ne postoje, vraćanjem posuđenog novca dug iščezava iz opticaja, a imovina zbog koje je kredit podignut - ostaje u sudionikovim rukama.

Kamate kojima su opterećene svjetske nacionalne valute izdane u obliku duga, skriveni su uzrok postojanja i neizbježnog vječnog porasta poreza, inflacije i zaduženja. Eliminacijom kamata, u Sustavu Alternativne Valute Crom ne postoji plodno tlo za rađanje financijske alkemije kroz koju se u tradicionalnom novčanom sustavu na mističan način odvija transfer stvarnog bogatstva iz ruku radne populacije u ruke elitne nekolicine. Osim toga, u Cromu se ne prakticiraju ni takozvana djelomična obvezna rezerva, ni takozvana financijska poluga.

Preduvjeti Za Stabilnost Sustava Alternativne Valute Crom Su sljedeći:

1) Vrijednost Alternativne Valute Crom je umjesto u financijskim, izražena u stvarnim terminima. Crom Alternativna Vrijednost predstavlja kombinaciju fiksne količine 5 plemenitih metala, a ne vrijednost tih metala izraženu u nekoj nacionalnoj ili valuti bilo koje druge vrste. Omjer integracije plemenitih metala u Crom Alternativnoj Valuti: 20% zlato, 20% srebro, 20% platina, 20% paladij, 20% rodij. U praksi, to znači da bez obzira na promjene fiktivnih financijskih vrijednosti dolara i eura ili neke druge valute, omjer i količina plemenitih metala u 1 cromu uvijek ostaju isti. Drugim riječima, varijabilni tečaj zamjene između Crom Alternativne Valute i dolara ili eura, rezultat je monetarnih fenomena koji za razliku od dolara i eura - na crom nemaju nikakav utjecaj. Iako su i dolar i euro novac bez ikakvog materijalnog pokrića, ove valute zamjenom u crom postaju stvarna vrijednost - naime, Udruga Crom Alternativna Razmjena, tijelo koje administrira rad ovog sustava za procjenu i razmjenu vrijednosti koji kao nedjeljiva cjelina ravnopravno pripada svim članovima zajednice, u potrazi je za partnerom s kojim će se ostvariti suradnja na način da će se zamijenjenim dolarima i eurima automatski kupovati plemeniti metali sadržani u definiciji Crom Alternativne Valute.

2) Kao i mnoge druge stvari, i novac također podliježe zakonima ponude i potražnje. Jedini održivi ekonomski sustav je onaj koji je u skladu s resursnim ograničenjima; ili drugim riječima, svaka količina novca u opticaju koja nije kompaktibilna s količinom svih roba, proizvoda i usluga unutar tog kruga - iskra je požara špekulacija i nestabilnosti valute. Količina novca u Sustavu Alternativne Valute Crom, regulira se kroz oba dva alata kojima se Crom Etički Novac izdaje u postojanje, i to na način kojim se otklanja opasnost kako od inflacije, tako i od deflacije. U Mjenjačnici Novca, euro i dolar su zamjenjivi u Crom Alternativnu Valutu samo dotle dok se za njih mogu kupiti plemeniti metali. Crom Beskamatni Kredit, odobrava se samo na osnovu postojećih ili budućih vrijednosti stvarnog karaktera ponuđenih kao kolateral za kredit.

Ovako postavljenim sustavom izdavanja i distribucije novca, uz 100% pokriće valute, zadovoljeni su svi preduvjeti za stabilnost i održivost Sustava Alternativne Valute Crom iz godine u godinu.

Za razliku od oficijalnog internacionalnog monetarnog i financijskog sustava, dizajniranog od strane uskog kruga financijskih moćnika kao mehanizma za stvaranje osobne koristi na štetu svih ostalih, koji se na životu održava prisvajanjem emisione dobite na sav izdani novac u iznosu od 100% + kamate; Sustav Za Procjenu I Razmjenu Vrijednosti Crom se kao pošteni biznis izdržava naplatom usluga u koje spadaju troškovi održavanja računa, verifikacija članova, troškovi izdavanja kredita te donacije, te poslovnim aktivnostima Udruge Crom Alternativna Razmjena izvan okvira samog novčanog sustava.

Najvažnije od svega, Crom - Sustav Za Procjenu Vrijednosti I Razmjenu u političkom pogledu predstavlja maksimalno korektno rješenje: Na temelju načela "Slobodne Valute - Slobodna Tržišta - Slobodni Ljudi - Slobodni Planet", problemu centraliziranog novca se pristupilo na jedinstven način - drugačiji od svih ostalih postojećih alternativa. Ljudi, tvrtke i organizacije unutar sustava slobodni su poslovati i trgovati čime god žele, kroz bilo koje sredstvo razmjene koje za njih osobno predstavlja najbolju vrstu novca - cijene se na primjer mogu izražavati kao vrijeme, hrana, crom, nafta, dolar, električna energija, zlato, bakar, olovo ili vino i slično; mogućnosti je bezbroj, uključujući i razne kombinacije različitih postotaka raznih sredstava za razmjenu.


Zašto Crom Alternativna Valuta?

Zato što je Crom Alternativna Vrijednost inkubator ideja o boljem svijetu, održivosti i većoj samodostatnosti.
Kroz povećanje zaposlenosti i lokalne samodostatnosti, proizvodnju i potrošnju održivih proizvoda i usluga, te poticanje budućih društvenih interakcija - svi imaju koristi od sudjelovanja u ovoj svjetskoj mreži alternativnih lokalnih kooperativnih ekonomija neovisnoj o nacionalnim monetarnim politikama i njihovim financijskim poteškoćama.

Osnovni aspekt našeg modernog svijeta je da je novac globalan i da brzo putuje.
Najveći dio alternativnih vrsta novca i komplementarnih valuta u svijetu su lokalne valute, a lokalnim valutama je upotreba limitirana samo na neko određeno područje i kao takve nisu pogodne za izgradnju alternativne ekonomije velikih razmjera. Crom Alternativna Valuta dostupna je za upotrebu gdje god se neko nalazio, u Europi ili Africi, u Americi ili Aziji.


Da Li Je Alternativna Valuta Pravi Novac I Koliko Čega Vrijedi 1 Crom?

Nije li svaki proizvod ili usluga rezultat energije i vještine koju mi ljudi ulažemo u svoj rad trošeći neko svoje određeno vrijeme? Čovječanstvo je potpuno zapostavilo neporecivu ekonomsku činjenicu da istinsku vrijednost novcu ne daju znamenke na njegovom naličju već trud koji stoji iza onog što se tim novcem može kupiti. Naš je stav da je novac mjerni instrument za recipročno priznate vrijednosti roba, proizvoda i usluga u nekoj ekonomiji. U svakodnevnom životu običnog čovjeka, crom predstavlja njegovu kupovnu moć na tržištu; međutim, kako ništa nije savršeno a to se pogotovo odnosi na biznis, crom je po principu "čist račun - duga ljubav" instrument s precizno utvrđenom kvalitetom u koju su konvertibilna sva nepoštivanja financijskih obaveza.

Iz razloga što se njome kao posrednim alatom između dviju ili više strana olakšava kupnja, prodaja i robni promet, Crom Alternativna Valuta funkcionira kao sredstvo razmjene. Kako se kroz nju obračunavaju i uspoređuju vrijednosti stvari, Crom Alternativna Valuta funkcionira i kao obračunska jedinica s točno definiranim karakteristikama. Budući da je po definiciji njena vrijednost mjerljiva - stvarna fiksna materijalna količina, a ne nemjerljivi varijabilni fiktivni financijski iznos, Crom Alternativna Valuta također funkcionira i kao skladište vrijednosti.

1 Crom = Zlato 0.0001634 ozt + Srebro 0.01 ozt + Platina 0.00012462 ozt + Paladij 0.00038096 ozt + Rodij 0.000085 ozt

Za svakog tko je prihvaća, da, Crom Alternativna Valuta je pravi novac isto kao i euro ili dolar. Postoje malobrojna ali stroga pravila koja treba poštivati, zna se tko je njen vlasnik u trenutku stvaranja, zna se tko je njen vlasnik u opticaju, zna se kako ulazi u opticaj i kako se regulira novčana ponuda. Također, nije nepoznanica niti čemu ovaj novčani sustav služi: Omogućiti slobodu šire populacije temeljenu na monetarnoj suverenosti i financijskoj neovisnosti kao osnovni uvjet za razvoj bilo koje vrste demokratskog civilnog društva.


Tko I Kako Može Aktivirati Račun U Sustavu za Procjenu I Razmjenu Vrijednosti?

Građani, privatnici, penzioneri, tvrtke, javne ustanove, udruge, javne i privatne organizacije, virtualne zajednice... svima onima koji prihvaćaju pravila i uvjete korišćenja, račun s početnim saldom od + 10 croma je automatski aktiviran registracijom u Sustav Alternativne Valute Crom.


Koliko Sve To Košta?

Upisnina u Sustav Alternativne Valute Crom je besplatna.
Neovisno o broju operacija obavljenih na računu koji omogućuje sve ono što nudi i bankovni račun - slanje novca, primanje novca i zamjena novca; jedinstvena fiksna cijena za neograničenu upotrebu iznosi 5 croma mjesečno.

Cijena verifikacije članova: "Tvrtka" 50 eura, "Virtualna Zajednica" i "Organizacija" 30 eura, "Čovjek" 10 eura.


Kako Funkcionira Sustav Alternativne Valute Crom?

Novac treba biti transparentan, jednostavan i funkcionalan. U cjelini gledano, osim ključnih razlika u odnosu na oficijalni globalni monetarno-financijski sustav, a te su da tržište nije manipulirano, da svaki crom stvoren u postojanje odgovara ekvivalentnoj količini proizvoda i usluga, i da kroz drugačiji način izdavanja i distribucije novca zajednica ne služi sustavu već sustav služi zajednici i na kolektivnom i na individualnom nivou; sve je ostalo isto ili  veoma slično svakodnevnom korišćenju tradicionalnih nacionalnih valuta, čak i putem mobitela.

Tko nema dovoljno novca, novac pod određenim uvjetima posuđuje, i to bez naplaćivanja kamata. Cromi se mogu prihvaćati od drugih članova, treba ih zaraditi, ili ih se može nabaviti zamjenom eura i dolara u crom valutu.

Osim toga, u ovom sustavu alternativne valute, crom nije jedino i obavezno sredstvo razmjene - svako je slobodan izabrati ono koje mu najviše paše, uključujući i trampu, ili u cijeni kombinirati različite postotke različitih sredstava za razmjenu. Bez posrednika i birokratskih komplikacija, svako može poslovati sa svakim. Sve u svemu, mehanizam je umjesto prema razvoju ekonomije konkurencije orijentiran prema razvoju ekonomije suradnje.


Imam Crome, Šta Da Radim S Njima?

Troši ih ili štedi.
Cromi su novac kojeg možeš koristiti za kupnju svega onoga što je na raspolaganju na Crom Tržnici.
Naravno, što više crom novac budeš pokušavao trošiti tamo gdje za njega još nisu čuli, to će i ponuda proizvoda i usluga na Crom Tržnici biti veća: elektronika, namirnice, osiguranje, nakit, gorivo, smještaj, računovodstvo...

Ako ti momentalno ništa ne treba, čuvaj ga, crom novac uvijek možeš upotrijebiti i kasnije.


Koliko Mogu Uštedjeti Na Troškovima?

U sustavu za procjenu i razmjenu vrijednosti, oglasi i marketing kroz njih su besplatni, a na transakcijama se ne naplaćuju provizije. Ako se od svih mogućih izbora, kao sredstvo razmjene u poslovanju koristi Crom Alternativna Valuta, onda je ušteda na porezu značajna i može dostići 100%.


Koliko Mogu Povećati Prodaju?

Broj članova ove zajednice je u konstantnom porastu. Drugi članovi su motivirani kupovati od vas. Osim toga, postoji velika vjerovatnoća da klijenti s kojima ste do sada poslovali na uobičajeni tradicionalni način, povećaju obim svojih narudžbi koristeći prednosti ovog alternativnog ekonomskog modela.


Što Moram Nuditi Od Proizvoda I Usluga?

Ništa. Sami birate što i koliko nudite.


Tko Plaća Troškove Dostave?

Dostava je pitanje osobnog dogovora između kupca i prodavca.


Da Li Moram Izdavati Račune Za Prodaje Obavljene U Crom Alternativnoj Valuti?

U principu ne. U Sustavu Alternativne Valute Crom, svaka transakcija je neizbrisiva i ima svoj jedinstveni broj, a uvijek je na dostupu i kupcu i prodavcu. Ako međutim kupac od vas zatraži račun, onda ste transakciju dužni isprintati i po zahtjevu se na nju potpisati i/ili staviti pečat.


Koliko Novih Članova Broker Mjesečno Mora Registrirati?

Brokerov rad je stimuliran provizijama po svakom novoregistriranom sudioniku. Što više novih članova broker pridruži ovom sustavu za procjenu vrijednosti i razmjenu, i što su njegovi članovi u poslovnom smislu aktivniji, to je veća njegova zarada.

Broker je na forumu voditelj lokalne grupe. Komunikacija između njega i njegovih članova, te novi sadržaji i informacije koje on na forumu redovno objavljuje u svojoj grupi - obogaćuju sveukupnu vrijednost ovih web stranica, pa minimalni broj novih članova koje broker mjesečno mora registrirati nije specificiran.


Isplata Godišnje Dividende - Kome, Kada I Koliko?

Kome - svim sudionicima u sustavu osim neverificiranih članova.
Kada - u siječnju svake godine.
Koliko - sve ono što preostane kad se namire operativni i razvojni troškovi ovog projekta.


Da Li Državi Moram Plaćati Porez Na Razmjene Obavljene U Crom Alternativnoj Valuti?

Ne.
Kad kupuješ i prodaješ kroz takozvane "nacionalne" valute iza kojih u stvarnosti stoji privatna insitucija, koristiš se nečim što ti je s kamatama iznajmljeno na upotrebu. Novac koji se u tradicionalnom monetarno-financijskom sustavu prikuplja porezom, ne služi za podizanje opće kvalitete življenja, odnosno uživanje u plodovima vlastitog rada, već za isplatu dužničkih kamata pravom vlasniku onoga što nosiš u novčaniku.

Porez može izgledati kao škakljivo pitanje, ali on je u Sustavu Alternativne Valute Crom jednostavno riješen u samo dvije riječi - poreza nema. Kad kao sredstvo razmjene koristiš Crom Alternativnu Valutu, koristiš se nečim u što se nitko, niti jedna država ili institucija na ovom svijetu nema apsolutno nikakvo pravo uplitati. Sustav Alternativne Valute Crom ni minimalnim dijelom nije u vlasništvu bilo koga osim članova ove zajednice koji su prihvatili pravila i uvjete korišćenja; i na temu službeno priznavanje postojanja Alternativne Valute Crom ili ubiranje poreza - ne postoji niti jedan jedini potpisani ugovor s bilo kim. Izuzetak predstavljaju zajednice uredno registrirane u Sustav Alternativne Valute Crom koje članstvo u njima unutar ovog sustava uvjetuju plaćanjem poreza ili nečim sličnim.

Porezni namet bi izgledao isto kao da si vlastitim rukama napravio leteći solarni automobil, a netko te prisiljava da i dalje svakog jutra na benzinskoj pumpi kupuješ gorivo, ili da mu plaćaš cestarinu ili da ti naplaćuje sunčevu energiju; ili još gore - sve tri stvari skupa.

U svakom slučaju, pitanje plaćanja poreza je stvar vlastitog izbora. Tko god to želi, iako za to ne postoji nikakav valjani razlog, državi može platiti porez u valuti po vlastitom izboru. Naravno, dok se Crom Alternativna Valuta ne pojavi u papirnatoj formi, država taj porez može primiti u cromima samo ako je član Sustava Alternativne Valute Crom.

Ako je izbor ipak plaćati porez, onda se prodaje obavljenje unutar Sustava Alternativne Valute Crom po pitanju poreza tretiraju isto kao i prodaje u dolarima ili eurima. Vaš račun u Crom Alternativnoj Valuti ima iste karakteristike kao i uobičajeni bankovni račun, pa je izvješća s računa lako integrirati u poslovne knjige vaše tvrtke. On će se u financijskoj bilanci vašeg poduzeća voditi kao dodatni bankovni račun. Ovisno o izboru i okolnostima, crom možete izražavati direktno kao valutu crom, ili ga kroz u Crom Mjenjačnici uspostavljeni vrijednosni omjer s eurom i dolarom - lako možete preračunati u bilo koju drugu valutu.

Kao efikasno rješenje za poslovanje kroz ovaj alternativni sustav za procjenu i razmjenu vrijednosti, može poslužiti i apliciranje različitih popusta kupcima. Na primjer, bon za popust možete nazvati Alternativna Valuta Crom - njegov postotak po vašem izboru može dostići i 100%. Time se, bez ikakvih problema, sve po zakonu, kupoprodaja može obaviti u alternativnoj valuti.


Svaka Ideja Se Može Kopirati, Koja Je Cromova Obrana?

Niti jedna tvrtka ne postaje slučajno najbolja na svijetu, niti kao takva može dugo opstati ako nije u stanju iz dana u dan nositi se s novim izazovima. Sustav za procjenu i razmjenu vrijednosti kojeg razvija Udruga Crom Alternativna Razmjena, projekt je 'open source' karaktera koji nema potrebu za patentnom zaštitom. Što se više budu kopirali i komunicirali naša kultura, slobodan duh, stil življena, intuicija, maštovitost, dosjetljivost i svjesnost da društvena pozicija nije osigurano nasljeđe već se zaslužuje iz dana u dan; to će svijet postajati sve pošteniji, bolji i šareniji za vještine i sposobnosti vezane uz slobodnu individualnost ličnosti unutar kooperativne zajednice.


Da Li Je Dugotrajno Članstvo Obavezno?

Nije.
Sudionici u Sustavu Alternativne Valute Crom na jednostavan način mogu prekinuti članstvo kad god to požele. Članovi su dužni pozitivni saldo na svom računu dovesti na nulu u vremenskom periodu od 100 dana od datuma podnošenja zahtjeva za prekid članstva, a negativni saldo u roku od 45 dana.

 

.

 Money is everything what two sides can agree to use as a medium of exchange. Novac je sve ono što dvije strane pristaju upotrebljavati kao sredstvo razmjene. Il denaro è tutto ciò che due parti accettano usare come mezzo di scambio.      Zadnje Vijesti

linija

 nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio     Novo Na Forumu