Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Forum
Welcome, Guest
Username Password: Remember me

TOPIC: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 3 years ago #3344

25.07.2018, Oglasna ploča tzv. 'Općinskog suda u Puli': prazna bez ijedne objave:(klikni na sliku za veću sliku)


Unatoč gornjem screenshot-u, tzv. Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske tvrdi da je na Oglasnoj ploči tzv. 'Općinskog suda u Puli - Pola' objavljen sljedeći Oglas:(klikni na sliku za veću sliku)


Općinski sud u Puli - Pola
Oznaka spisa:
K-535/2017
Naziv otpravka: Rješenje - optužnica potvrđena K-535/2017-18
Oglas se odnosi na: Aljoša Đurić / ULOGA: Okrivljenik
OIB: 18522603759
Datum objave: 18.07.2018. 10:31:21REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U PULI - POLA
Kranjčevićeva 8, 52100 Pula-Pola


Poslovni broj K-535/17-18
Kov-228/18


REPUBLIKA HRVATSKA
RJEŠENJE


Općinski sud u Puli - Pola, u kaznenom optužnom vijeću sastavljenom od sutkinje toga suda Dragane Kos Milevoj kao predsjednice vijeća, te sudaca Mirne Mačešić Biscuoli i Miroslava Ružića, kao članova vijeća, uz sudjelovanje Marije Pavlović, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okrivljenika Aljoše Đurića zbog kaznenog djela iz čl. 27. st.1. Kaznenog zakona ("Narodne novine" br. 125/11 i 144/12, dalje: KZ/11), temeljem odredbe iz čl.354. st.1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 143/12, 56/13 i 145/13, dalje: ZKP/08), na nejavnoj sjednici optužnog vijeća održanoj dana 8. lipnja 2018.

riješio je


I. Potvrđuje se u cijelosti optužnica Općinskog državnog odvjetništva u Puli-Pola broj K-DO-31/17 od 30. kolovoza 2017. protiv okrivljenika Aljoše Đurića za počinjenje kaznenog djela protiv vjerodostojnosti isprava – krivotvorenjem isprave iz čl. 278. st.1. i 3. KZ/11.
II. Izdvajaju se kao nezakoniti dokazi izvješće sastavljeno od strane policijskih službenika o obavljenom obavijesnom razgovoru sa građaninom na listu 6 spisa.
Po pravomoćnosti ovog rješenja izdvojeno izvješće izdvojit će se u poseban omot i dostaviti Istražnom centru Županijskog suda u Puli-Pola na čuvanje.

Obrazloženje


Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola kao ovlašteni tužitelj podiglo je dana 5. rujna 2017. godine optužnicu broj K-DO-31/17 od 30. kolovoza 2017. kojom je optužilo okrivljenika Aljošu Đurića da bi počinio kazneno djelo protiv vjerodostojnosti isprava – krivotvorenjem isprave iz čl. 278. st.1. i 3. KZ/11 s prijedlogom da sud izda kazneni nalog, a koji prijedlog je sud i usvojio te je dana 14. rujna 2017. izdana presuda sa kaznenom nalogom pod poslovnim brojem K-535/17. Budući da je okrivljenik pravodobno podnio prigovor (??? "uloga" definicija: tekst, lik itd. koji se igra u scenskom djelu - kazališnom, filmskom, opernom, baletnom), spis je dostavljen optužnom vijeću u rad.

Sukladno čl.348. st.4. ZKP/08, sjednica kaznenog optužnog vijeća održana je bez sudjelovanja stranaka dana 8. lipnja 2018.

Ocjena je ovog vijeća da je optužnica osnovana.

Optužnicu je podnio ovlašteni tužitelj i propisno je sastavljena, konkretno sastavljena je u skladu s odredbom čl.342. ZKP/08.

Optužno vijeće je izvršilo uvid u podatke i dokaze koje je državni odvjetnik priložio uz optužnicu, te je razmotrivši iste, utvrdilo da je optužnica osnovana i da se temelji na priloženim dokazima.

Osnovana sumnja da je okrivljenik počinio kazneno djelo za koje se tereti optužnicom proizlazi iz Obavijesti o upotrebi privatnog putnog pomagala za putovanje planetom zemljom u vlastite privatne svrhe (list 3-5), Potvrde o privremenom oduzimanju predmeta serijski broj 0995759 od 08. studenog 2016. (list 8), Zapisnika o privremenom oduzimanju predmeta od 08. studenog 2016. (list 9).

Slijedom navedenog, na temelju tako utvrđenog stanja stvari, optužno vijeće ustanovilo je da je optužnica osnovana te ju je, temeljem čl.354. st.1. ZKP/08, u cijelosti potvrdilo (odluka iz točke I. izreke).

Odluka iz točke II. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi iz čl.351. st.5. ZKP/08, a koji članak propisuje da će u postupku ispitivanja optužbe za kaznena djela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, obavijesti, zapisnike i izjave iz čl.86. st.3. ZKP/08 izdvojiti optužno vijeće nakon potvrđivanja optužnice. Naime, izdvojeno izvješće sastavljeno je od strane policijskih službenika, a sadrži obavijesne razgovore koje su policijski službenici obavili s građanima.

U Puli 8. lipnja 2018.

Zapisničar
Marija Pavlović

Predsjednica vijeća
Dragana Kos Milevoj


UPUTA O PRAVU NA ŽALBU:
Protiv odluka u točkama I. izreke ovog rješenja nije dopuštena žalba.
Protiv odluke u točki II. izreke rješenja dopuštena je posebna žalba koja se podnosi ovom sudu u 3 (tri) primjerka, u roku od 3 (tri) dana, a o kojoj odlučuje Županijski sud u Puli-Pola.

Dna:
1. Općinsko državno odvjetništvo Pula na broj K-DO-31/17
2. Okrivljeniku Aljoši Đuriću
3. Branitelju okrivljenika Ivici Senjaku, odvjetniku iz Pule
4. Županijskom sudu u Puli-Pola – uz izdvojenu bilješku po pravomoćnosti


(klikni na slike za veće slike)


Nemavši vremena a ni najmanje volje upuštati se u ikakvu analizu nelegitimne, vlastoručno nepotpisane gornje tragikomedije, napominjem kako su u tom skroz na skroz krivotvorenom Dokumentu datiranom 08.06.2018, između ostalog lažno nabrojani dokazni materijali. Naime potpuno je izostavljeno da su i tzv. 'Županijsko državno odvjetništvo u Puli' i tzv. 'Općinsko državno odvjetništvo u Puli' dana 29.08.2017 ili ti desetak mjeseci ranije uredno putem preporučenih poštanskih pošiljki zaprimili od strane čovjeka Aljoše iz obitelji Đurić Dokumentaciju čiji je sastavni dio Rješenje o nadležnosti Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek datirano 23.11.2016, te Konačni pravorijek Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek datiran 07.04.2017:

(klikni na slike za veće slike)
Last Edit: 3 years ago by administrator.

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 3 years ago #3345

Last Edit: 3 years ago by administrator.

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 2 years, 8 months ago #3356

VIDEO: 26.11.2018, Pula - Propali Sudski Pokušaj Krivotvorenja Stvarnosti


Danas, ponedjeljka 26.11.2018, ujutro u 09:40h netko je pozvonio na zvonce moje majke: po već nebrojeni put traži se nepostojeća tzv. OSOBA REPUBLIKE HRVATSKE ALJOŠA ĐURIĆ. Ponovno neki frajer koji navodno nije čovjek dolazi s takozvanog 'Općinskog suda u Puli' glede tzv. predstave 'K-535/2017-18' u kojoj tamo neka lijeva ekipa, ne prezajući pri tome ni od čega (kriminal uključen), pod svaku cijenu nastoji uvaliti mene slobodnog suverenog čovjeka na planeti Zemlji Aljošu iz obitelji Đurić u sporednu tzv. ULOGU tzv. OKRIVLJENIKA.(klikni na sliku za veću sliku)


Nedavno sam iz ovih istih motiva direktno na ruke predao ljudima iz redakcije Glasa Istre moju - kompletno ignoriranu - Izjavu povodom nekorektnog članka u Glasu Istre od 30.07.2018 - "ČOVJEK, A NE OSOBA ALJOŠA ĐURIĆ iz Pule morat će na sud".
Ovdje napominjem kako sam prije par mjeseci, ujutro 09.07.2018, u tzv. zgradi 'Općinskog suda u Puli', oči u oči upozorio Tanju Skandel Monas koja u tzv. predstavi 'K-535/2017-18' igra tzv. ulogu SUCA - da se mene i članove moje obitelji prestane kriminalno maltretirati em pokušajima dostave nekakvih pisama osobno nepostojećem primatelju, em krivotvorenjima uspješnih dostava istih. Tom prilikom, Tanja Skandel Monas mi je tvrdila više puta direktno u lice kako je ona 'živi čovjek Tanja Skandel Monas', uz što me je jedanput nesupješno probala prevariti njenom gnjusnom laži da su čovjek Aljoša iz obitelji Đurić i tzv. osoba RH ALJOŠA ĐURIĆ jedno te isto i da između njih nema apsolutno nikoje razlike.(klikni na sliku za veću sliku)


Halo! Ekipa!
Zato jer mi se jebano može, jedina predstava u kojoj bih ja čovjek Aljoša iz obitelji Đurić eventualno drage volje pristao sudjelovati jeste ova s donje slike koju bih naravno bez ičijeg tuđeg uplitanja samostalno režirao i u kojoj bih dakako igrao onu jednu jedinu glavnu ulogu:Podsjećajući da je na ovom web sajtu već javno objavljena čitava masa nepobitnih dokaza o konspirativnim zločinačkim pothvatima protiv mene (primjerice cromalternativemoney.org/slike_3/mup_pol...radja_02_03_2018.m4v i cromalternativemoney.org/slike/mup_rh_zlocin.mkv), počinjenim od strane ljudi zaposlenih između ostalog u tzv. Hrvatskoj Policiji, tzv. Hrvatskoj Pošti i tzv. Hrvatskom Sudstvu, navedenoj bogatoj kolekciji dodajem sljedeći današnji (26.11.2018) video na kojem sam u samoobrani zabilježio kako je čovjek koji me je, s neprihvaćenom tragikomičnom isprikom da je to njegov posao, tvrdoglavo nastojao u “teoriji” izčarobirati u tzv. OSOBU RH ALJOŠU ĐUIĆA - na kraju ipak odustao od provođenja tog svog umobolnog nauma, isključivo stoga što se na planeti Zemlji našao preda mnom nenaoružan i jedan na jedan a ne s pištoljčinom i u pratnji barem nekolicine gorila:

Last Edit: 2 years, 8 months ago by administrator.

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 2 years, 6 months ago #3394

Suvereni platni instrument SOVRO kojeg slobodan suvereni čovjek na planeti Zemlji Aljoša iz obitelji Đurić inače izdaje u raznorazne svrhe već poduže vrijeme još od 2015-e godine, sad početkom 2019-e našao se predmetom sudskog financijskog vještačenja naloženom od strane Općinskog suda u Rijeci. Punovaljano materijalno pokriće kojeg pri izdavanju svakog pojedinačnog platnog instrumenta SOVRO svojim vlastoručnim potpisom i pečatom odgovorno garantira dakle čovjek Aljoša iz obitelji Đurić, najvećim dijelom čini njegov neotuđivi proporcionalni dio cjelokupne društvene imovine iz bivše tzv. Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Tijekom spomenutog vještačenja, stalni sudski financijski vještak nije uspio pronaći nijedan valjani dokaz koji bi čak i minimalnoj mjeri eventualno ugrozio punovaljanost platnog instrumenta SOVRO:

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 2 years, 4 months ago #3407

Danas 08 ožujka 2019 godine cirka oko 15:45h, po već nebrojeni put opet su dva naoružana čovjeka odjevena u tzv. uniforme Policije Republike Hrvatske tj. MUP-a RH došli maltretirati kod moje stare i bolesne majke - ponovo tražeći nepostojeću tzv. OSOBU REPUBLIKE HRVATSKE ALJOŠU ĐURIĆA:

(Klikni na slike za veće slike))
Last Edit: 2 years, 4 months ago by administrator.

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 2 years, 2 months ago #3409(klikni na sliku za veću sliku)


15.05.2019
Bruno Langer - basist Atomskog Skloništa: Sanader i Jakovčić su bili frendovi, samo što je Sanader bio alfa mužjak, a ovaj je bio mali miš. S druge strane, Jakovčić je za Borisa Miletića i njegovu frakciju lavčina. Nakon što su proglasili Dan žalosti u Puli i nakon proglašenja stečaja ova gradska uprava treba podnijeti ostavku. Uljanik je za Pulu bio i majka i otac. Tkivo grada. Nakon toliko godina nestati s pozornice sigurno je šokantno. Ovo je, nažalost, kraj balade za Uljanik, a u toj baladi su sudjelovali svi. Tu se nitko ne može amnestirati- od središnje pa do lokalne vlasti. Pula je postala posljednji hemeroid na stražnjici svijeta!

17.05.2019
Pulsko brodogradilište Uljanik ide u stečaj! Uljanik odlazi u Povijest! Na burzu odlazi 1118 radnika, a prava je ironija da će radi podjele otkaza pulskim škveranima biti zaposleno 30 novih djelatnika kako bi obavili to “završno zakucavanje” u lijes pulske (i hrvatske) brodogradnje.

25.05.2019
Trio Muljanik: radnici Uljanika mjesecima čekaju plaće, osumnjičeni menadžeri dobili sve preostale, pune plaće. Rossandi kapnulo 160.000 kuna.

27.05.2019
Arena trikotaža, Mljekara, Puljanka, Istra veletrgovačko, tvornica cipela Astra, Bojoplast, Siporex, Mljekara, Tiskara, Istragradnja, Mehanika, sve je propalo! Mogli bi nabrajati u nedogled jer popis je podugačak. Nekad uspješne tvrtke s velikim brojem zaposlenih koje su kvalitetom i stručnošću konkurirale na tržištu i tako doprinosile razvoju Pule, propale su i zauvijek su izbrisane. Napušteni pogoni podsjetnik su na neka bolja vremena kada je industrija cvjetala, a s odmakom od dvadesetak godina, nedavnim kolapsom Uljanika i propašću brodogradnje, Pula je vjerojatno stavila i posljednji čavao u lijes ozbiljnoj industrijskoj proizvodnji kakvu je nekad imala.

28.05.2019
Neobično ponašanje predsjednika IDS-a i pulskog gradonačelnika Borisa Miletića (komentira frajer, vidi se gdje završava sva dobra droga po Puli, na ulici samo loši ostatci) nedugo nakon sljedeće izjave Bruna Langera: "iako Boris Miletić misli da ga mrzim, to nije tako jer ja nikoga ne mrzim, a najmanje njega. Ali ako nije uspješno mogao voditi kafić na Lungomareu prije nego je postao gradonačelnik, kako je mislio uspješno voditi grad? Sedam kvadrata kafića je odveo u propast. Pa kamo je onda mogao odvesti ovaj grad?"Bruno Langer 2013: "U emisiji bih podsjetio na tragičan događaj iz lipnja prošle godine, kada je Martina Duras Pauletić, šefica kabineta pulskog gradonačelnika Borisa Miletića, nastradala pod čudnovatim okolnostima. Poznato je da šira javnost nikada nije prihvatila službeno obrazloženje prema kojem je ona počinila samoubojstvo dugotrajnim neprekidnim stiskanjem prekidača na plinskom štednjaku (plin nije mogao istjecati ako prekidač nije bio konstantno pritisnut). Ako je službena verzija tog slučaja točna, onda je to jedinstveno samoubojstvo u povijesti čovječanstva. Poznato je, s druge strane, da u Istri već i vrapci znaju da se vodeći istarski političari drogiraju. Nakon smrti tajnice gradonačelnika Miletića, rekao sam da je mlada i čestita istarska djevojka u trenutku kada se zaposlila u gradskoj Upravi ušla u grotlo zla, nakon čega je završila na groblju. Nakon te moje izjave, koju i danas potpisujem, na mene su u Istri podignuli neviđenu hajku. Provodili su je mediji koji su pod kontrolom lokalne vlasti. Tada sam imao prilike iskusiti kako su se osjećali pojedinci u SSSR-u kada su ih mediji proganjali. No, njihove silne uvrede nisu me ni okrznule jer znam da su progon provodili novinari plaćenici. Jer, da ne bude zabune, u stalnom sam kontaktu s ocem nesretne službenice od kojega sam doznao mnoge informacije o ovom slučaju, što znači da ne govorim napamet – ponavlja Bruno Langer ono što bi prošli tjedan kazao i u emisiji Bujica, da autor emisije nije završio u zatvoru, te ono što je potpisniku ovih redaka ispričao i u lipnju 2012., nakon tragične i nikada razjašnjene smrti mlade djevojke, smrti koja je tada potresla cijelu Istru. Valja ovdje napomenuti da je cijela Pula tada brujala o tome da se Miletićeva tajnica nije ubila plinom, već da su je u smrt poslali oni koji su je i uvukli u grotlo zla, a o kojima se u Istri već godinama ne bez povoda priča da se drogiraju. Uoči lokalnih izbora 2009. godine svi koji su se kandidirali za neku dužnost, pristupili su relevatnom javnom testiranju na droge. Dali smo uzorak kose djelatnicima ovlaštenog laboratorija iz Zagreba, te smo svi dobili negativne rezultate na opijate, što znači da nitko od kandidata koji su pristupili testiranju šest mjeseci prije toga nije konzumirao drogu. Testiranje su odbili jedino tadašnji župan Ivan Jakovčić i gradonačelnik Pule Boris Miletić!"
Last Edit: 2 years, 2 months ago by administrator.
Time to create page: 0.30 seconds